AZI EXPIRĂ TERMENUL!

Stiri Dinamo

Scris de:

Astăzi expiră termenul limită impus de Ministerul Afacerilor Interne, prin Carmen Dan, celor de la ASC FC Dinamo, pentru a renunţa la orice drept de administrare a stadionului din Ştefan cel Mare. 

Ministrul susţine că CNI poate investi într-o nouă arenă doar dacă societatea lui Nicolae Badea renunţă la drepturile de administrare.

 

Cealaltă tabără consideră că există alte căi legale pentru construcţia noii arene şi că ministerul face presiuni care nu sunt normale.

 

Raportul corpului de control al ministrului Afacerilor Interne relevă faptul că ACSFC Dinamo, asociaţia controlată de Nicolae Badea a fost înfiinţată şi nu “s-a desprins niciun moment din structura MAI”.

 

Cea mai importanta veste, realizatorii raportului solicită promovarea unui proiect de Hotărâre de Guvern, prin care să se retragă bunurile atribuite CS Dinamo, care sunt obiectul asocierii cu ACSFC Dinamo.

 

“ACSFC Dinamo Bucureşti a fost înfiinţată prin ordinul ministerial (OMAI) nr 05226/1994 şi autorizată prin sentinţa nr. 41/20.05.1994 a Judecătoriei Sector 2, iar la art1. şi art.2 din statutul acesteia(…) s-a stabilit că asociaţia sportivă este persoană juridică de drept privat, fără scop matrimonial, (…) ce funcţionează în subordinea MAI, continuând activitatea secţiei de fotbal a CS Dinamo Bucureşti. ACSFC Dinamo Bucureşti, chiar dacă a fost înfiinţată ca asociaţie de drept privat, în condiţiile Legii 21/1924, nici un moment nu s-a desprins din structura Ministerului Afacerilor Interne, normele incidente în materie nu au oferit posibilitatea legală acestei asociaţii de a deveni o structură juridică independentă şi fără a se afla sub controlul MAI. (…) ACSFC Dinamo Bucureşti s-a manifestat ca o structură care nu mai reprezintă interesele legale ale MAI, cu toate că nu a fost identificat un act normativ de nivel superior sau inferior (ordine, dispoziţii, regulamente ale MAI) prin care să se stabilească un regim juridic derogatoriu de la statutul acestei societăţi.

 

 

Analiza documentaţiei relevă faptul că organizarea şi funcţionarea asociaţiei se face sub controlul Comisiei de Cenzori, delegatul desemnat de MAI şi în conformitate cu art. 19 aliniatul 3 din statut «Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi se trimit spre aprobare, potrivit legii, ministrului de interne»”, se arată în documentul redactat de corpul de control al ministrului, obţinut de publicnewsfm.ro.

Şi în concluziile raportului, realizatorii supun spre aprobare ministrului Carmen Dan ca Direcţia Generală Juridică să dispună “clarificarea situaţiei juridice a ACSFC Dinamo Bucureşti, având în vedere prevederile statutare potrivit cărora asociaţia a fost înfiinţată ca structură în subordinea MAI, iar în perioada 1992 – 1995, a primit în folosinţă gratuită, prin ordine ale ministrului de interne, construcţii, teren şi obiecte de mobilier / inventar”.

 

 

Din concluziile raportului reiese că MAI ar urma să iniţieze o nouă HG pentru retragerea bunurilor atribuite Clubului Sportiv Dinamo, aflat în subordinea sa. ”Analizarea la nivelul Colegiului MAI a situaţiei prezentate şi a oportunităţii promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern, prin care să se dispună retragerea atribuirii către CS Dinamo Bucureşti a bunurilor prevăzute în Anexa 2 la HG 1086/2000, modificată prin HG 207/2002, urmând a fi evaluate şi următoarele riscuri ce pot fi generate de asocierea cu ACSFC Dinamo Bucureşti”, se mai arată în raport.

 

Pentru modernizarea stadionului Dinamo, MAI a făcut între 2000 şi 2009 investiţii de 32.846.000 de lei, iar în 2013 a alocat suma de 24 de milioane, cu acelaşi scop. Numai că această sumă nu a fost cheltuită, ci se regăseşte în totalitate în conturile CS Dinamo.

loading...

Lasă un răspuns